Szkolenie

Analiza danych, Statystyka, System R,

Budowa aplikacji analitycznych w R z Shiny

 
To szkolenie jest w R: dlaczego warto?  

Wygodne i przejrzyste korzystanie z opracowanych wyników pracy analityka stanowi kluczowy punkt jakości jego prac. Interpretacja zbyt wielu wykresów, tabel i innych zestawień może prowadzić do wyciągania fałszywych wniosków. Najlepszym rozwiązaniem powyższych problemów jest dostosowanie formy przekazu do oczekiwań odbiorców, które daje oprogramowanie Shiny. Narzędzie posiada szeroką gamę zastosowań. Pozwala na dynamiczne przeprowadzanie analiz czy testowanie poprawności wyników bez wglądu w kod źródłowy.

Prezentowane przez nasz szkolenie skupia się na ułatwieniu przeglądania licznych wariantów analiz jak np. wyników symulacji. Wybierając je nie musisz posiadać wiedzy z zakresu programowania stron internetowych, czy skomplikowanych dashboardów. Nauczymy Cię w profesjonalny sposób projektować aplikacje. W trakcie szkolenia prezentujemy również zaawansowany sposób budowy aplikacji przez wykorzystanie bibliotek wspomaganych przez javascript. Otrzymasz skrypty R ułatwiające późniejszą pracę z własnymi danymi bez konieczności zakupu oprogramowania komercyjnego.


Czego się nauczysz?

 • pisać własne aplikację w Shiny
 • interaktywnie eksplorować dane
 • projektować rozbudowane i przejrzyste dashboardy
 • dynamicznie dopasowywać dane do wykresów
 • używać języka HTML przy projektowaniu aplikacji


Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy departamentów zajmujących się:

 • analizą danych i modelowaniem
 • symulacjami
 • prezentacją wyników analiz
 • odkrywaniem zależności w danych


Skrót programu szkolenia

 • Struktura aplikacji Shiny
 • Projektowanie aplikacji
 • Zasada akcja-reakcja w Shiny
 • Wykorzystanie javascript
 • Budowa dashboardów


Program szkolenia

 1. Budowa i struktura aplikacji Shiny
  • wzór aplikacji
  • używanie wzorców
  • uruchomienie i zamknięcie aplikacji w przeglądarce i w okienku R
  • obsługa funkcji Input i Output
  • dokładne działanie actionButton
 2. Dostosowanie działań aplikcji
  • działanie reactive values
  • przegląd i obsługa funkcji render+()
  • wyrażenia reactive()isolate()
  • pisanie kodu R w aplikacji – observeEvent()observe()
  • opóźnienie działania reakcji – eventReactive()
  • panowanie nad reaktywanymi zmiennymi reactiveValues()
  • dynamiczna liczba wykresów, tabel itp. – uiOutput + renderUI
 3. Wygląd aplikacji
  • użycie składni HTML
  • rozmieszczenie widgetów w aplikacji
  • dodawanie kart
  • podział okna aplikacji
 4. Biblioteki javascriptowe do grafiki (np. D3.js)

 5. Dashboardy w Shiny
  • architektura dashboardu
  • projektowanie nagłówków i menu
  • obsługa pobocznego menu
  • budowa ciała dashboardu
  • dostosowanie wyglądu dashboardu

Spróbuj ponownie