25.01

2017

Wprowadzenie do statystyki. Z przykładami w środowisku R. Nowe materiały online!

Autor: adam

Od pewnego czasu rozpoczęliśmy publikowanie darmowych i dostępnych online materiałów z zakresu analizy danych z wykorzystaniem środowiska R. Z przyjemnością informujemy, że niedawno pojawiła się kolejna pozycja z tego cyklu — A.Zagdański i A.Suchwałko. Wprowadzenie do statystyki. Z przykładami w środowisku R.

O czym jest ta książka?

Wprowadzenie do statystyki… powstało na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych oraz szkoleń z (szeroko rozumianej) analizy danych z wykorzystaniem środowiska R. W materiałach tych główny nacisk położony jest na aspekty praktyczne i wprowadzenie do podstawowych zagadnień statystycznej analizy danych.

Omawiane  zagadnienia ilustrowane są licznymi przykładami na podstawie danych rzeczywistych. Szeroko wykorzystywane są również symulacje komputerowe. Aby ułatwić Czytelnikom samodzielne wykonanie analiz, zamieszczamy również fragmenty R-kodów oraz informacje na temat dostępnych w środowisku R przydatnych funkcji i pakietów.

W książce nie unikamy odwołań do teorii. Z całą pewnością nasza publikacja nie zastąpi jednak klasycznych podręczników statystyki matematycznej.

Skrócony spis treści

Skrócony spis treści przedstawia się następująco:

  • Analiza opisowa danych – wskaźniki sumaryczne i wykresy.
  • Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa – zmienne losowe i ich rozkłady.
  • Estymacja punktowa – metody konstrukcji estymatorów i ich własności.
  • Estymacja przedziałowa – konstrukcja przedziałów ufności.
  • Testowanie hipotez statystycznych.
  • Model regresji wielokrotnej.

Jak powstała książka?

Książkę przygotowaliśmy w całości na bazie pakietu bookdown. Dzięki temu możliwe było wykorzystanie licznych zalet jakie oferuje format R Markdown, uznawany aktualnie za standardową technologię stosowaną do tworzenia profesjonalnych publikacji poświęconych analizie danych w R.

Co dalej?

Udostępniając naszą publikację, dołożyliśmy wszelkich starań aby wyeliminować wszystkie dostrzeżone błędy i nieścisłości. Mamy jednak pełną świadomość, że w dalszym ciągu nie jest ona wolna od wad.  W najbliższym czasie będziemy także starali się sukcesywnie uzupełniać prezentowany materiał (w planach jest m.in. dodanie ciekawych przykładów, ćwiczeń do samodzielnego wykonania itp.)

Wszystkich potencjalnych Czytelników prosimy o wyrozumiałość i zgłaszanie nam zauważonych usterek oraz propozycji uzupełnień. Najłatwiej skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adam Zagdański – adam [na-serwerze] quantup [kropka] pl, Artur Suchwałko – artur [na-serwerze] quantup [kropka] pl.

Spróbuj ponownie