03.08

2016

Analiza i prognozowanie szeregów czasowych — case studies (Część I) — nowa książka dostępna online!

Autor: adam

Z niemałą przyjemnością i satysfakcją chcieliśmy poinformować o naszej nowej publikacji poświęconej analizie szeregów czasowych. Książka jest całkowicie darmowa i dostępna online pod adresem: Analiza i prognozowanie szeregów czasowych — case studies. Część I. A.Zagdański, A.Suchwałko. 2016.

1.1 O czym jest ta książka?

Przygotowując tę publikację chcieliśmy przede wszystkim zaprezentować (w możliwie przejrzystej i atrakcyjnej formie) podstawowe metody analizy i prognozowania szeregów czasowych, wykorzystując w tym celu dane z różnych obszarów zastosowań. Ważne było dla nas to, aby zarówno wybrane dane jak i rozważane zagadnienia były zrozumiałe dla każdego Czytelnika, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy, dotyczącej na przykład funkcjonowania rynków finansowanych czy znajomości reguł makroekonomicznych.

Staraliśmy się także aby książka odpowiadała na podstawowe pytania związane z analizą szeregów czasowych, w szczególności:

  • Czy i w jakim stopniu analiza szeregów czasowych pomaga w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych?
  • Jakie metody analizy i prognozowania szeregów mogą być wykorzystane w praktyce?
  • Jak można przedstawić i zinterpretować otrzymane wyniki?
  • Czy bardziej zaawansowane metody są zawsze bardziej skuteczne niż te prostsze?
  • Na ile ważne jest odpowiednie przygotowanie danych i wybór właściwych metod?

Dla kompletności podkreślmy również, że nasza książka (z założenia) nie jest podręcznikiem, który ma nauczyć od podstaw stosowania metod analizy i prognozowania szeregów czasowych. Osoby zainteresowane poznaniem podstaw metodologicznych, szczegółów dotyczących określonych metod analizy szeregów czasowych czy też konkretnych algorytmów dostępnych w pakiecie R odsyłamy do naszego podręcznika: Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, A. Zagdański, A. Suchwałko, PWN 2015.

1.2 Skrócony spis treści

W książce znaleźć można następujące case studies:

  • Liczba gości hotelowych na Dolnym Śląsku – analizy i prognozy
  • Produkcja energii elektrycznej w Polsce – analizy i prognozy
  • Analiza rynku nowych samochodów w Polsce
  • Prognozowanie szeregów czasowych o złożonej sezonowości na przykładzie danych dotyczących sprzedaży benzyny w USA
  • Prognozowanie szeregów czasowych o złożonej sezonowości na przykładzie danych dotyczących poboru mocy energii elektrycznej w Polsce

1.3 Podziękowania

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej książki. W pierwszej kolejności serdecznie podziękowania kierujemy do naszych stażystów, Hanny Loch i Piotra Kopszaka, którzy opracowali pierwotne wersje prezentowanych w tej książce case studies podczas odbywania stażu / praktyki w firmie QuantUp.

1.4 Ciąg dalszy nastąpi…

Niniejsza książka stanowi I część publikacji poświęconej prezentacji case studies związanych z analizą i prognozowaniem szeregów czasowych. W niedalekiej przyszłości planujemy przygotowanie kolejnych części. Aktualnie w opracowaniu są między innymi analizy dotyczące prognozowania szeregów czasowych o strukturze hierarchicznej oraz wykrywania obserwacji nietypowych (anomalii) w szeregach. Zapraszamy wkrótce!

Spróbuj ponownie