Archiwum

W algorytmach stosowanych w analizie danych lub modelowaniu stochastycznym zachodzi niekiedy konieczność wyznaczenia funkcji odwrotnej do zadanej funkcji f(x). Przykładem mogą być algorytmy symulacji liczb pseudolosowych (np. metoda dystrybuanty odwrotnej) lub metody generowania procesów stochastycznych (np. metoda transformacji czasu dla procesów punktowych, wymagająca wyznaczenia funkcji odwrotnej dla skumulowanej funkcji intensywności). Analityczne wyznaczenie funkcji odwrotnej często nie jest możliwe. W takim przypadku [...]

Spróbuj ponownie