Archiwum

Często, kiedy analizujemy dane, potrzebne jest proste pokazanie zależności pomiędzy dwiema zmiennymi, rejestrowanymi w różnych jednostkach (skalach). Przykładem może być analiza zależności zużycia energii elektrycznej (w MW) od temperatury (w stopniach Celsjusza) lub badanie związku pomiędzy stopą bezrobocia (w %) a wartością PKB (w mld. dolarów) w kolejnych okresach. W takim przypadku pomocne byłoby przedstawienie dwóch serii danych na jednym wykresie. W arkuszach Excel lub Calc [...]

Efektywne prognozowanie szeregów czasowych wymaga uwzględniania występujących w nich wahań sezonowych (sezonowości). W praktyce często spotykamy się z szeregami, w których występujące wahania sezonowe mają niestandardowy charakter (np. szeregi z sezonowością o niecałkowitym okresie lub sezonowością wielookresową). Taki specyficzny charakter danych powoduje, że standardowe metody prognozowania nie mogą być w ogóle zastosowane, lub (w najlepszym razie) wyznaczone na ich podstawie prognozy nie będą optymalne. Dzisiejszy wpis [...]

Dzisiaj gościnny wpis Marty Karaś o Markdown i powiązanych z nim narzędziach. Markdown i narzędzia pomagające w jego wykorzystaniu poznałem jakiś czas temu. Po kilku latach jego używania nie wyobrażam już sobie bez nich pracy. Korzystam z nich podczas przygotowywania różnych publikacji (wtedy R Markdown + knitr), treści na stronę QuauntUp oraz projektów analitycznych i szkoleniowych (znów Markdown + knitr, ale na ogół po prostu Markdown + [...]

Spróbuj ponownie