10.03

2014

Markdown i R — zastosowanie i przykłady użycia

Autor: artur

Dzisiaj gościnny wpis Marty Karaś o Markdown i powiązanych z nim narzędziach.

Markdown i narzędzia pomagające w jego wykorzystaniu poznałem jakiś czas temu. Po kilku latach jego używania nie wyobrażam już sobie bez nich pracy. Korzystam z nich podczas przygotowywania różnych publikacji (wtedy R Markdown + knitr), treści na stronę QuauntUp oraz projektów analitycznych i szkoleniowych (znów Markdown + knitr, ale na ogół po prostu Markdown + Pandoc).

Entuzjazmem do Markdown zaraziłem Martę. A artykuł poniżej jest tego efektem.

Ten sam artykuł można ściągnąć w pdf. Źródło artykułu (w Markdown oczywiście), wymieniony wcześniej pdf oraz wszystkie dodatkowe pliki można pobrać w paczce zip. W paczce zip jest źródło wpisu w Markdown oraz wszystko, co potrzebne do odtworzenia przykładów oraz samego artykułu (idealnie zgodnie z zasadami ”reproducible research”).

Markdown – CO TO?

Z nazwą "Markdown" spotkałam się po raz pierwszy przy tworzeniu dokumentacji do projektu stażowego, w którym brałam udział. Sposób użycia był jasny:

 • Tworzymy tekst w prostej, czytelnej formie, przypominającej wiadomość email – formatowanie tekstu sprowadza się do kilku (dosłownie!) znaków, np. na oznaczenie cytatu (> cytat) czy linku ([link]).
 • Piszemy w zwykłym edytorze tekstowym (np. Notepad) i zapisujemy plik z rozszerzeniem .md (od "Markdown").
 • Na koniec, "dwoma kliknięciami" konwertujemy plik do dokumentu LaTeX, PDF, HTML czy jednego z wielu innych formatów, którego akurat potrzebujemy.

  • Z łatwością umieszczając w tekście: listę, cytat, fragment kodu, link, podział na paragrafy, a także – przy odrobinie uwagi więcej – równianie matematyczne, bibliografię, przypis, etc.
  • Bez konieczności pilnowania się z domykaniem html-owych tagów. Bez wstawiania dziesiątek instrukcji LaTeX przed napisaniem pierwszego słowa właściwego tekstu i kolejnych dziesiątek w środku.
Więc… czym jest Markdown?

Z zamysłu twórcy, Johna Grubera, Markdown składa się z dwóch elementów:

 • Po pierwsze, to składnia do formatowania zwykłego tekstu – maksymalnie prosta (o czym przekonamy się za chwilę), a ponadto sprawiająca, że na zwykły tekst "dobrze się patrzy" – listy wyglądają jak… listy, tuzin linków dodanych do jednego akapitu nie psuje czytelności treści itd.

 • Po drugie, to narzędzie do konwertowania tak sformatowanego tekstu do HTML.

To… kiedyś. Dzisiaj drugie z powyższych zdań należałoby znacznie rozbudować – obecne zastosowania Markdown to dużo więcej, niż "konwersja do HTML".

Markdown – DO CZEGO?

Markdown pozwala na czytanie, pisanie i edytowanie tekstu, który ma być zamieszczony w internecie (np. jako HTML) lub – przy użyciu narzędzi takich jak konwertery online czy aplikacja Pandoc – przekonwertowany do większości innych formatów, które w tej chwili przyjdą nam do głowy. Przykładowo, przy użyciu Markdown można tworzyć:

 • notatki i wiadomości email w czytelnej formie,
 • dokumenty w formatach: procesorów tekstu (Microsoft Word docx, OpenOffice/LibreOffice ODT, OpenDocument XML), ebooków, formatów dokumentacji, formatów TeX, PDF, HTML i innych,
 • prezentacje w formacie HTML.

PS: Ten artykuł został napisany w Markdown! Możesz zobaczyć plik źródłowy – jest zamieszczony na końcu artykułu razem z innymi przykładowymi dokumentami, w gotowej do pobrania paczce.

"Reproducible research": dlaczego Markdown jest ważnym narzędziem dla ludzi zajmujących się analizą danych?

W dzisiejszym świecie za absolutny standard przy wykonywaniu analiz uważa się powtarzalność przeprowadzanych badań, a więc także powtarzalność ich wyników. W skrócie – chodzi o to, aby łączyć dane i kod analizy tak, aby inna grupa mogła je w całości odtworzyć (i uzyskać takie same rezultaty). O ile większość osób zajmujących się analizą rozumie lub przynajmniej słyszała, że praca "w duchu reproducible research" to rzecz ważna, to już znacznie mniejsza część zna i potrafi posługiwać się narzędziami, które do tego służą.

W środowisku do analiz statystycznych R, Markdown jest podstawowym narzędziem używanym przy prowadzeniu dynamicznych i powtarzalnych badań. Konkretnie, jest wykorzystywany do:

 • łączenia analizy danych i jej wyników w jednym dokumencie (raporcie, prezentacji itp.).

Markdown – DLACZEGO?

Liczba użytkowników Markdown na świecie rośnie. Dlaczego warto poznać Markdown i dołączyć do tego grona?

Jest wygodny.

 • Może być użyty do tworzenia dokumentów w różnych formatach (uniwersalność!), a jego składnia jest zdecydowanie prostsza, niż np. HTML czy LaTeX – stąd, pracując z Markdown unikamy błędów i oszczędzamy czas.
 • Może być edytowany w dowolnym prostym edytorze obsługującym pliki tekstowe, na dowolnym systemie operacyjnym.
 • Rozmiar pliku z rozszerzeniem .md jest możliwie mały.

Jest powszechny.

 • Stał się podstawowym językiem formatowania treści na wielu ważnych stronach internetowych: Stack Overflow, GitHub, etc.
 • Staje się standardem w pisaniu dokumentacji.

Markdown – JAK?

Poniżej przedstawimy, jak używać Markdown do wymienionych wyżej zastosowań:

 1. pokażemy krótki tekst ze składnią Markdown, gotowy do konwersji w edytorze online,
 2. napiszemy kod R z podręcznikowym przykładem prostej analizy danych, który wraz z wynikami umieścimy w jednym dokumencie Markdown; dokument ten przekonwertujemy do kilku innych formatów: LaTeX, PDF i HTML;
 3. opiszemy, jak w kilka minut stworzyć z dokumentu Markdown prezentację HTML.

Pierwszy dokument w Markdown

Do stworzenia pliku w formacie Markdown wystarczy mieć do dyspozycji jeden z wielu edytorów online lub dowolny prosty edytor tekstowy.

Składnia

Aby "załapać", na czym polega składnia Markdown, wystarczy spojrzeć na przykładowy dokument. Tekst formatujemy przy użyciu minimalnej ilości znaków. Większa część z nich użyta jest w przykładzie widocznym na rysunku poniżej.

Przykładowy dokument Markdown (po lewej stronie) i jego odpowiednik HTML.

Przykładowy dokument Markdown (po lewej stronie) i jego odpowiednik HTML.

Pełną informację o składni Markdown znajdziemy na tej stronie.

MultiMarkdown

MultiMarkdown to jedno z wielu istniejących rozszerzeń składni Markdown. Pozwala na umieszczenie w tekście dodatkowych elementów, takich jak: przypis, tabela, bibliografia, metadata dokumentu (autor, tytuł itd.), użycie formuł matematycznych i więcej.

W sieci znajdziemy wiele zarówno skrótowych, jak i pełnych tutoriali dotyczących składni i użycia MultiMarkdown. Przykładowe dokumenty MultiMarkdown dostępne są m.in. w tej galerii.

Zapis dokumentu

Dokument tworzymy w prostym edytorze tekstu – np. Notepad pod Windowsem. Zapisujemy plik z rozszerzeniem .md. Nie używamy Microsoft Worda! (To procesor tekstu, a nie "prosty" edytor).

Narzędzie do konwersji: Pandoc

Pandoc jest programem typu command-line do konwersji dokumentów z jednego do drugiego formatu. Lista formatów obsługiwanych przez Pandoc jest długa. My użyjemy Pandoc do konwersji pliku Markdown do trzech popularnych formatów: LaTeX, PDF i HTML.

Zakładamy, że Pandoc jest zainstalowany na naszym komputerze (tutaj znajdziemy instrukcję do instalacji). Otwieramy wiersz poleceń i przechodzimy do lokalizacji, w której znajduje się czekający na konwersję plik. Do konwersji używamy poleceń:

 • pandoc example1.md -f markdown -t html -s -o example1.html
 • pandoc example1.md -f markdown -t latex -s -o example1.tex
 • pandoc example1.md -f markdown -t latex -s -o example1.pdf
  • konwersja do PDF (output – śliczny!)

(Zachęcam do samodzielnego wypróbowania powyższych komend, na przykład na tym pliku Markdown.)

W powyższych poleceniach wskazujemy nazwę pliku, który będzie poddany konwersji (example1.md), z jakiego (-f) i do jakiego (-t) formatu konwersja ma się odbyć, określamy (-s), że Pandoc ma dodać do wyjściowego dokumentu odpowiedni nagłówek i stopkę (co jest konieczne, aby w wyniku postał odrębny plik) i wskazujemy (-o ...), gdzie zapisać output.

Szczegółowy przewodnik po opcjach konwersji Pandoc znajdziemy w tej zakładce.

Narzędzie do konwersji: edytor online

W sieci dostępnych jest wiele bezpłatnych edytorów Markdown – większość z nich ma wbudowane funkcje pobrania utworzonego tekstu nie tylko w formacie .md, ale i innych (HTML, TeX, PDF etc). Godnymi polecenia są:

 • Dillinger – synchronizacja z Dropboxem, GitHubem i Google Drive, eksport do Markdown, HTML i PDF, synchronizacja scrollowania tekstu i podglądu HTML, możliwość przystosowania wyglądu edytora,
 • Stack Edit – synchronizacja z Dropboxem i Google Drive, bezpośrednie udostępnianie na WordPress, Tumblr, Blogger i inne portale, eksport do Markdown, HTML i PDF, synchronizacja scrollowania tekstu i podglądu HTML, nowoczesny design.

Uwaga: żaden z powyższych edytorów nie stosuje domyślnie systemu kodowania UTF-8 (w przeciwieństwie do Pandoc), więc konieczne (jeśli używamy polskich znaków) jest dodanie następującego fragmentu HTML do tekstu Markdown:

<meta charset="utf-8">

Inne narzędzia

Do dyspozycji jest szeroki wybór narzędzi do konwersji z Markdown do innych formatów, do pobrania za darmo z sieci. W R, konwersja z Markdown do HTML możliwa jest przy użyciu pakietu knitr.

Markdown w R.

Dynamiczne raporty: R Markdown + knitr

R Markdown to format pliku, w którym oprócz standardowego tekstu Markdown możemy umieszczać bloki kodu R. Przy użyciu R-owego pakietu knitr kod ten jest ewaluowany i umieszczany wraz z uzyskanym wynikiem (wykres, tabela itp.) w dokumencie Markdown lub od razu w pliku HTML, jeśli mamy takie życzenie.

 • Dodatkowo, pakiet knitr posiada funkcję pandoc(), która wykonuje polecenia znanej nam już aplikacji Pandoc; dzięki niej, otrzymany dokument Markdown możemy poddać konwersji do innych formatów, bezpośrednio z R.

 • Domyślne ustawienia sposobu prezentacji naszej analizy (kodu i jej wyników) możemy modyfikować – przykładowo, możemy chcieć ukryć kod R, pokazując w końcowym dokumencie same wyniki. Do definiowania tych ustawień służą tzw. chunks – będą omówione w przykładzie poniżej.

Podsumowując, R Markdown daje nam możliwość łatwego budowania raportów, które mogą być automatycznie odświeżane, gdy zmienią się dane użyte w naszej analizie lub gdy wprowadzimy modyfikacje w użytym kodzie R. Możemy otrzymać wynikowy dokument od razu w formacie HTML – gotowy do publikacji w sieci.

Krok po kroku: prosty raport

Poniżej przedstawiamy prosty przykład, jak wykonać konwersję z R Markdown do HTML przy użyciu pakietu knitr. Zakładamy, że mamy zainstalowane RRStudio.

 1. W RStudio instalujemy i załączamy pakiet knitr.

  install.packages("knitr")
  library(knitr)
 2. Otwieramy nowy plik R Markdown: File -> New -> R Markdown.

Nowy plik Markdown po otwarciu w RStudio.

Nowy plik Markdown po otwarciu w RStudio.

 1. Budujemy "nasz" plik:
 • Regularny tekst formatujemy zgodnie ze składnią Markdown.
 • Kod R umieszczamy w blokach – tzw. chunks:

  ```{r chunkLabel, chunkOptions} #kod ```

W blokach chunks definiujemy ustawienia (chunk options), według których nasza analiza będzie przedstawiona w wynikowym dokumencie. Konkretnie, ustalamy szczegóły dotyczące sposobu prezentacji kodu, wiadomości z linii komend R pojawiających się przy ewaluacji kodu, otrzymanych wykresów, tabel etc.

Opcje te definiujemy na dwa sposoby: lokalnie (tj. dla konkretnego bloku chunk), uzupełniając odpowiednio pole między wąsami {...}, lub globalnie (narzucamy je dla całego dokumentu), używając odpowiedniej funkcji pakietu knitr wewnątrz bloku chunk.

Poniżej widzimy fragment dokumentu, gdzie chunk options definiowane są i lokalnie, i globalnie. (Zwróćmy uwagę na praktyczną informację, umieszczoną w tekście! (linijka 22.)).

Użycie chunk options - przykład.

Użycie chunk options – przykład.

(Dla zainteresowanych: przykłady najczęściej używanych chunk options przedstawione są tutaj. Pełne opracowanie dostępne jest na stronie knitr.)

 1. Konwertujemy plik R Markdown do formatu HTML przy użyciu pakietu knitr. Możemy to zrobić na kilka sposobów (przy każdym uprzednio zapisując plik):
 • klikając przycisk Knit HTML w RStudio,

 • wywołując konwersję z R Markdown do Markdown i z Markdown do HTML:

    require(knitr) 
    require(markdown) 
   
    # konwersja z .rmd do.md     
    knit(moja_analiza.rmd", "moja_analiza.md") 
    # konwersja .md do .html
    markdownToHTML("moja_analiza.md", "moja_analiza.html") 
   
    browseURL(paste("file://", 
    file.path(getwd(), "moja_analiza.html"), sep=""))
 • wywołując konwersję bezpośrednio z R Markdown do HTML:

    require(knitr)      
    knit2html("moja_analiza.rmd", "moja_analiza.html")

Raport gotowy! (Zobacz użyty plik R Markdown oraz wynikowy HTML).

Ten sam raport, ale w innym formacie: funkcja pandoc()

Funkcja pandoc() pakietu knitr pozwala na wykonanie z poziomu R wszystkich tych konwersji dokumentu, które umożliwia nam aplikacja Pandoc. Możemy więc najpierw użyć funkcji knit, by otrzymać z R Markdown plik Markdown, a następnie pandoc(), by dostać plik w pożądanym przez nas formacie.

 • Dodatkowo, korzystając z funkcji pandoc() możemy zdefiniować opcje konwersji w specjalnym pliku konfiguracyjnym lub zamieścić je w samym pliku Markdown – knitr parsuje ten plik konfiguracyjny (/wbudowane konfiguracje) i zamienia w argumenty używane przez aplikację Pandoc. Tym sposobem skracamy długość polecenia, które musielibyśmy wprowadzić w linii komend przy standardowym użyciu aplikacji Pandoc – pozwala to pewną automatyzację przy wielokrotnym konwertowaniu tego samego dokumentu.

Przykłady użycia funkcji pandoc() pakietu knitr są pokazane na stronie stronie Yihui Xie (nota bene autora pakietu knitr). Aby wykonać konwersję pliku Markdown do HTML, autor tworzy następujący plik konfiguracyjny foo.txt:

t: html
s: <empty>
mathjax: <empty>
number-sections: <empty>
bibliography: foo.bib
o: output.html

i używa go, wywołując funkcję pandoc();

library(knitr)
pandoc(&#39;input.md', format='html', config='foo.txt')

Po pełen opis opcji Pandoc należy zajrzeć bezpośrednio na stronę Pandoc – jest długi, co może być zniechęcające. Dla użytkowników nieczujących potrzeby definiowania zaawansowanych opcji konwersji, do dyspozycji pozostaje trywialny sposób użycia:

require(knitr)
pandoc(&#39;foo.md', format='html')

Prezentacje HTML5 z R Markdown

Błyskawiczne generowanie prezentacji HTML to – zdecydowanie! – moje ulubione zastosowanie Markdown. O jakich prezentacjach mowa?

 • Prezentacjach z wykorzystaniem równań matematycznych, rysunków, linków, z wyróżnioną składnią kodu etc.
 • Prezentacjach, w których możemy umieścić wyniki analizy zrobionej w R i w razie potrzeby odświeżyć je "dwoma kliknięciami".
 • Prezentacjach, których całe wykonanie zajmuje niekiedy mniej, niż napisanie jednego "działającego" slajdu w Beamerze.
 • Prezentacjach o nowoczesnym designie, który zachwyci odbiorców (nawet, gdy nie zrobi tego treść ;-) ).

Jak budować prezentacje? Ja, w zależności od potrzeb, używam jednego z dwóch narzędzi: aplikacji Pandoc lub pakietu Slidify.

 • Użycie aplikacji Pandoc (równoważnie użyciu funkcji pandoc() w R) jest generalnie wygodniejsze i stosuję je, gdy prezentację robię z dokumentu Markdown (w szczególności: gdy nie zamieszczam w prezentacji kodu R).
 • slidify tworzy slajdy zarówno z "czystego" Markdown, jak i bezpośrednio z R Markdown, w którym (jak wspomniano wyżej) mogę zamieścić kod R. slidify automatycznie wykona ewaluację tego kodu (np. analizy danych) i umieści (wraz z ewentualnymi wynikami, np. wykresem) w prezentacji.

Poniższe przykłady pokazują jak – krok po kroku – stworzyć prezentację HTML przy użyciu obu tych narzędzi.

Krok po kroku: prezentacja z wykorzystaniem Slidify

Aby stworzyć prezentację:

 1. Pobieramy i dołączamy niezbędne biblioteki :

  library(devtools)
  install_github(&#39;slidify', 'ramnathv')
  install_github(&#39;slidifyLibraries', 'ramnathv')
   
  library(slidify)
 2. Używamy funkcji author():

  author("mydeck")

Funkcja tworzy folder mydeck w naszym katalogu roboczym i kopiuje tam "rusztowanie" prezentacji, w tym plik index.Rmd – widok pliku na rysunku poniżej.

Plik index.Rmd.

Plik index.Rmd.

 1. Plik index.Rmd to "ciało" naszej prezentacji – uzupełniamy je, pamiętając, że:
 • poszczególne slajdy oddzielone są pustą linią (blank line), po której następuje symbol ---;

 • zawartość slajdów wypełniamy tym, czym możemy wypełnić "zwykły" dokument R Markdown – regularnym tekstem sformatowanym zgodnie ze składnią Markdown oraz kodem R, umieszczonym w odpowiednio zdefiniowanych blokach (tzw. chunks);
 • zawartość między pierwszymi dwoma znacznikami --- jest szczególna – to tzw. metadata, w której definiujemy dane widniejące na slajdzie tytułowym (należy uzupełnić puste pole po oznaczeniach: title :, subtitle :, author :, job :) oraz inne ustawienia prezentacji, takie jak wybór jednego z kilku dostępnych framework-ów (do generowania slajdów) czy highlighter-a (biblioteki służącej do wyświetlania kodu w czytelny sposób).

 1. Wykonujemy konwersję do slajdów HTML:

   slidify("./mydeck/index.Rmd")

W jej wyniku tworzą się m.in. dwa nowe dokumenty: index.mdindex.html – nasza prezentacja.

Oczywiście, przy użyciu funkcji slidify() możemy tworzyć slajdy HTML ze zwykłych plików Markdown. Gdyby chcieć wykorzystać do tego plik index.md, wywołanie funkcji wyglądałoby następująco:

  slidify("./mydeck/index.md")

Uwaga: W tak utworzonych prezentacjach (przy domyślnym frameworku io2012), na slajdzie tytułowym polskie znaki diakrytyczne są niepoprawnie wyświetlane (niespójna czcionka – przykład). Dzieje się tak dlatego, że funkcja slidify() korzysta z pliku .css, w którym zdefiniowane jest użycie na stronie tytułowej czcionek, które nie posiadają polskich znaków. Plik ten powstaje przy pierwszym użyciu funkcji slidify(), pod adresem:

.\mydeck\libraries\frameworks\io2012\css\slidify.css.

Proste i skuteczne rozwiązanie problemu polega na zmianie kilku linijek we wspomnianym pliku .css i jest opisane w tym poście.

Krok po kroku: prezentacja z wykorzystaniem Pandoc

Zauważmy, że przy tworzeniu slajdów HTML z pliku R Markdown (czy Markdown) przy użyciu Slidify, niezbędne było użycie specjalnych znaczników (pusta linijka plus znacznik ---) – jest to pewna uciążliwość. Rozwiązaniem, które pozwala na budowanie prezentacji z pliku Markdown bez używania specjalnych znaczników do oddzielenia slajdów, jest Pandoc.

 • Pandoc umożliwia konwersję pliku Markdown do slajdów przy użyciu różnych skryptów: Slidy, reveal.js, Slideous, S5, DZSlides.

 • Wydzielanie slajdów jest proste. Start nowego slajdu jest oznaczony przez wystąpienie nagłówka (#, ##, ### … ) z najwyższego poziomu hierarchii wszystkich nagłówków występujących w dokumencie (gdy bezpośrednio po tym nagłówku występuje zawartość slajdu, a nie np. inny nagłówek z tego poziomu). Oznacza to, że jeśli w dokumencie Markdown używamy znaków ##, ####### do oznaczenia nagłówków, to znak ## stanie się oznaczeniem dla nowego slajdu. (Więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie w sekcji Structuring the slide show.)

Według mnie, zadowalający wynik (tj. powstanie dobrze wyglądających slajdów) daje użycie dwóch skryptów: SlidyDZSlides.

Jak tworzymy slajdy?

 1. Instalujemy Pandoc (jeśli jeszcze go nie mamy).

 2. Konwertujemy dokument Markdown do slajdów HTML (tu: wcześniej wykonujemy także konwersję z R Markdown do Markdown aby pokazać, jak wykresy R są umieszczane w prezentacjach):

  library(knitr)
   
  # konwersja do formatu Markdown
  knit("pandoc_test_slidy.Rmd")   
  knit("pandoc_test_dzslides.Rmd")  
   
  # konwersja do slajdów 
  pandoc("pandoc_test_slidy.md", format = &#39;slidy')     
  pandoc("pandoc_test_dzslides.md", format = &#39;dzslides')

Uwaga: należy pamiętać, aby zdefiniować opcje konwersji Pandoc – robimy to za pomocą osobnego pliku konfiguracyjnego lub wewnątrz pliku Markdown, który jest używany w funkcji pandoc(). W przykładzie powyżej użyty został drugi sposób – opcje konfiguracji są umieszczone w plikach pandoc_test_slidy.mdpandoc_test_dzslides.md. (W naszym przypadku zostały zdefiniowane jeszcze przed konwersją do Markdown, tj. w plikach pandoc_test_slidy.Rmdpandoc_test_dzslides.Rmd, odpowiednio.) Konfiguracje Pandoc są widoczne na początku każdego z tych dwóch plików, pomiędzy <!--pandoc-->.

Slajdy są gotowe!

Spróbuj ponownie