04.02

2009

Tworzenie GUI dla programów pisanych w GNU R

Autor: artur

Często spotykam się z potrzebą udostępnienia programu analizującego dane czy budującego modele predykcyjne napisanego w języku R użytkownikom, którzy systemu R nie znają. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest stworzenie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) dla skryptu wykonującego tę analizę.

Możliwe jest na przykład połączenie R z dowolnym językiem programowania, w którym później zostanie napisane GUI. Można wykorzystać Tcl/Tk (tak, jak w pakiecie RCommander). Kolejna opcja to stworzenie aplikacji analitycznej działającej na serwerze i dostępnej przez przeglądarkę internetową. Skorzystanie z każdego z tych rozwiązań wymaga jednak sporo czasu. Oprócz kilku innych możliwości istnieje bardzo proste, ale – jak sądzę – niezbyt powszechnie znane, rozwiązanie.

RGG – R GUI Generator jest narzędziem bardzo upraszczającym pisanie w języku R programów wyposażonych w GUI. Tworzenie interfejsu użytkownika polega na utworzeniu odpowiedniego pliku składającego się ze znaczników XML opisujących kontrolki GUI
oraz z kodu analizy napisanego w R. Do działania programu z GUI konieczne jest posiadanie zainstalowanego R, Javy oraz dodatkowego „środowiska uruchomieniowego”. Przykłady można znaleźć na stronie RGG.

Oczywiście, rozwiązanie to ma ograniczenia i czasami jest konieczne wybranie innego narzędzia umożliwiającego komunikację programu napisanego w R z jego użytkownikiem.

Spróbuj ponownie