12.11

2008

GNU R i dane z MS Excel

Autor: artur

Jak wczytać do GNU R dane z arkusza Excela? Jest wiele możliwości. Między innymi eksport do pliku CSV, kopia przez schowek, wykorzystanie ODBC, czy bezpośrednie użycie technologii COM.

Warto sprawdzić działanie pakietu xlsReadWrite (oto jego strona). Pakiet jest prosty w użyciu i zawiera dwie funkcje podstawowe:

  • read.xls – odczyt danych,
  • write.xls – zapis danych

oraz kilka funkcji pomocniczych do konwersji daty i czasu między formatami Excela i GNU R.

Spróbuj ponownie