Archiwum

PMML (Predictive Model Markup Language) jest opartym na XML językiem, który umożliwia wygodny eksport modeli predykcyjnych z narzędzia analitycznego, w którym model powstał, do systemu, w którym model będzie wykorzystywany (na przykład definiującego listy mailingowe dla kampanii marketingowej). Oczywiście, wyeksportowany w PMML model można wczytać do dowolnej innej aplikacji używającej standardu PMML i kontynuować pracę. Specyfikacja PMML dostępna jest na stronie Data Mining Group. System R [...]

Text mining to grupa metod analizy danych tekstowych wykorzystujących metody data mining. W języku angielskim text mining bywa czasem nazywany text data mining, co idealnie wyjaśnia, na czym on polega (oto definicja text miningu z Wikipedii). Jeszcze do niedawna R był pozbawiony pakietu umożliwiającego wygodną analizę eksploracyjną danych tekstowych. Sytuacja zmieniła się, kiedy pojawił się pakiet tm. Informacje o nim dostępne [...]

Jak wczytać do GNU R dane z arkusza Excela? Jest wiele możliwości. Między innymi eksport do pliku CSV, kopia przez schowek, wykorzystanie ODBC, czy bezpośrednie użycie technologii COM. Warto sprawdzić działanie pakietu xlsReadWrite (oto jego strona). Pakiet jest prosty w użyciu i zawiera dwie funkcje podstawowe: read.xls – odczyt danych, write.xls – zapis danych oraz kilka funkcji pomocniczych do konwersji daty i czasu [...]

Spróbuj ponownie