02.10

2008

Praca z plikami w systemie R

Autor: artur

Czasami zdarza się konieczność wczytania do systemu R wielu plików z pewnego katalogu. Ja wykorzystywałem taką możliwość podczas obróbki obrazów (rozpoznawanie twarzy). Do R były wczytywane pliki z odpowiednim rozszerzeniem. Oto krótki przykład:

lista.plikow <- list.files(path=".", full.name = TRUE, pattern = ".jpg")
print(lista.plikow)

Po wczytaniu listy plików wystarczy odczytać z niej kolejne nazwy i wczytać pliki. Niestety, ten przykład zwróci najprawdopodobniej pustą listę. Po prostu w domyślnym katalogu roboczym R nie powinno być plików z rozszerzeniem *.jpg. Można zmienić katalog roboczy na taki, w którym odpowiednie pliki są ("Change dir..." z menu "File" albo instrukcja setwd.

Co ciekawe, parametr pattern może być dowolnym wyrażeniem regularnym. Oto kolejny przykład. Tym razem tworzymy listę plików sztucznie, zamiast wczytywać z dysku. Wyrażenie regularne z drugiej linii kodu poniżej może zostać użyte w parametrze pattern:

lista.plikow <- paste("Plik", 0:110, sep="_")
grep("Plik_[2-9][0-9]$", lista.plikow, value=TRUE)

Przy okazji, inna przydatna funkcja to file.choose. Umożliwia ona łatwe wybieranie pliku przez użytkownika.

Spróbuj ponownie