Archiwum

W poważnych obliczeniach (symulacje, praca na dużych danych) czas ich trwania ma znaczenie. Postanowiłem zacząć od tego tematu, ponieważ w praktyce często spotykam się z obliczeniami, które długo trwają oraz z dużymi zbiorami danych. Jeśli chcemy oszacować czas działania funkcji (w przykładzie liczymy odchylenie standardowe z próby miliona wylosowanych liczb): system.time(sd(rnorm(10^6))) Czas wykonania można również wyznaczać dla fragmentu kodu: czas.1

Ten blog będzie dotyczył moich zainteresowań zawodowych: systemu GNU R, analizy danych, statystyki obliczeniowej, data miningu oraz ryzyka kredytowego. Najprawdopodobniej na blogu będzie dominował system R. Używam go intensywnie od kilku lat. Praktycznie codziennie. Uczę studentów wykorzystania R (data mining, statystyka), wykorzystuję go podczas szkoleń i przygotowywania materiałów szkoleniowych (R ma świetne możliwości graficzne). Z systemu R korzystam także podczas pracy [...]

Spróbuj ponownie